1 € groziņā.

Jūsu ziedojumi tiks pārskaitīti sabiedriskajām

organizācijām, kas sniedz atbalstu

Ukrainas karā cietušajiem bērniem.